วิธีดูมีด Doppler แบบเซียนๆ

วิธีดูมีด Doppler แบบเซียนๆ

Night Mode

cover

มีดลาย Doppler นั้นเป็นมีดลายใหม่ที่มาพร้อมกับกล่อง chroma ซึ่งมีดลายนี้จะแตกต่างจากมีดลายอื่น ๆ เนื่องจากมีในเรื่องของ Phase เข้ามา

แต่จริงๆ แล้ว มีดลายนี้ก็ใช้การสร้าง Pattern เหมือน ๆ กับมีดลายอื่น ๆ ภายในเกม CSGO (เช่น Slaughter เป็นต้น) คือลายต่าง ๆ จะถูกนำมาวางลงมีด(แบบสุ่ม) ซึ่งมีดลาย Doppler นี้ มีการแบ่งระดับความหายากได้ตามนี้

– Mythical(ทั่วไป) : Phase 1 – 4

– Legendary(หายาก) : Black Pearl

– Ancient(หายากมาก) : Ruby และ Sapphire

ซึ่ง Black Pearl นั้น “จะไม่มีสีแดงเลยแม้แต่นิดเดียวใน Pattern” แต่จะมีสีออกม่วง ๆ ซะมากกว่า “และจะไม่เป็นสีดำทั้งหมด” ซึ่งถ้ามีสีแดงนั้นจะแปลว่าถูกจัดให้ไปอยู่ในหมวดหมู่ Phase แทน

ไฟล์ VTF (ลายมีด) แบบมีพื้นหลังสีดำ
Doppler-Pattern-VTF

ไฟล์ VTF(ลายมีด) แบบมีพื้นหลังสีขาว

smoke2-400x400

ซึ่งการใส่ Pattern ลงบน Skins  นั้น เหมือนกับการใส่ให้กับ Skins อื่น ๆ นั้นก็ คือ จะสุ่มวางลงไปบน Skins

เทคนิคในการจำชนิดของ Doppler

Phase 1 และ 2 จะไม่ใช่สีน้ำเงิน

Phase 1 และ 3 จะดำ

Black Pearl จะออกม่วง ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับ Workshop

ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้สามารถไปใช้ในการดูมีดภายในเกมได้ หรือเอาไปใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการทำ Workshop ได้ ซึ่งตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เรียงลำดับตามที่พบได้ในไฟล์ items_game

Doppler Ruby

“415”
{
“name” “am_ruby_marbleized”
“description_string” “#PaintKit_am_marbleized”
“description_tag” “#PaintKit_am_marbleized_Tag”
“style” “5”
“pattern” “smoke2”
“color0” “59 5 14”
“color1” “15 6 1”
“color2” “17 6 1”
“color3” “22 2 6”
“pattern_scale” “1.600000”
“phongexponent” “34”
“phongalbedoboost” “80”
“view_model_exponent_override_size” “1024”
“ignore_weapon_size_scale” “1”
“only_first_material” “0”
“pattern_offset_x_start” “0.000000”
“pattern_offset_x_end” “1.000000”
“pattern_offset_y_start” “0.000000”
“pattern_offset_y_end” “1.000000”
“pattern_rotate_start” “0.000000”
“pattern_rotate_end” “360.000000”
“wear_remap_min” “0.000000”
“wear_remap_max” “0.080000”
}

Doppler Sapphire

“416”
{
“name” “am_sapphire_marbleized”
“description_string” “#PaintKit_am_marbleized”
“description_tag” “#PaintKit_am_marbleized_Tag”
“style” “5”
“pattern” “smoke2”
“color0” “34 23 117”
“color1” “10 1 15”
“color2” “1 13 17”
“color3” “8 2 22”
“pattern_scale” “1.600000”
“phongexponent” “34”
“phongalbedoboost” “80”
“view_model_exponent_override_size” “1024”
“ignore_weapon_size_scale” “1”
“only_first_material” “0”
“pattern_offset_x_start” “0.000000”
“pattern_offset_x_end” “1.000000”
“pattern_offset_y_start” “0.000000”
“pattern_offset_y_end” “1.000000”
“pattern_rotate_start” “0.000000”
“pattern_rotate_end” “360.000000”
“wear_remap_min” “0.000000”
“wear_remap_max” “0.080000”
}

Doppler Black Pearl
“417”
{
“name” “am_blackpearl_marbleized”
“description_string” “#PaintKit_am_marbleized”
“description_tag” “#PaintKit_am_marbleized_Tag”
“style” “5”
“pattern” “smoke”
“color0” “16 67 131”
“color1” “42 57 8”
“color2” “40 10 24”
“color3” “11 14 27”
“pattern_scale” “1.600000”
“phongexponent” “34”
“phongalbedoboost” “80”
“view_model_exponent_override_size” “1024”
“ignore_weapon_size_scale” “1”
“only_first_material” “0”
“pattern_offset_x_start” “0.000000”
“pattern_offset_x_end” “1.000000”
“pattern_offset_y_start” “0.000000”
“pattern_offset_y_end” “1.000000”
“pattern_rotate_start” “0.000000”
“pattern_rotate_end” “360.000000”
“wear_remap_min” “0.000000”
“wear_remap_max” “0.080000”
}
Doppler Phase 1

“418”
{
“name” “am_doppler_phase1”
“description_string” “#PaintKit_am_marbleized”
“description_tag” “#PaintKit_am_marbleized_Tag”
“style” “5”
“pattern” “smoke2”
“color0” “11 14 27”
“color1” “30 22 12”
“color2” “98 13 28”
“color3” “11 14 27”
“pattern_scale” “1.600000”
“phongexponent” “34”
“phongalbedoboost” “80”
“view_model_exponent_override_size” “1024”
“ignore_weapon_size_scale” “1”
“only_first_material” “0”
“pattern_offset_x_start” “0.000000”
“pattern_offset_x_end” “0.000000”
“pattern_offset_y_start” “0.000000”
“pattern_offset_y_end” “1.000000”
“pattern_rotate_start” “-50.000000”
“pattern_rotate_end” “-70.000000”
“wear_remap_min” “0.000000”
“wear_remap_max” “0.080000”
}

Doppler Phase 2

“419”
{
“name” “am_doppler_phase2”
“description_string” “#PaintKit_am_marbleized”
“description_tag” “#PaintKit_am_marbleized_Tag”
“style” “5”
“pattern” “smoke2”
“color0” “11 14 27”
“color1” “99 9 36”
“color2” “30 22 12”
“color3” “99 9 36”
“pattern_scale” “1.600000”
“phongexponent” “34”
“phongalbedoboost” “80”
“view_model_exponent_override_size” “1024”
“ignore_weapon_size_scale” “1”
“only_first_material” “0”
“pattern_offset_x_start” “0.000000”
“pattern_offset_x_end” “0.000000”
“pattern_offset_y_start” “0.000000”
“pattern_offset_y_end” “1.000000”
“pattern_rotate_start” “-50.000000”
“pattern_rotate_end” “-70.000000”
“wear_remap_min” “0.000000”
“wear_remap_max” “0.080000”
}

Doppler Phase 3

“420”
{
“name” “am_doppler_phase3”
“description_string” “#PaintKit_am_marbleized”
“description_tag” “#PaintKit_am_marbleized_Tag”
“style” “5”
“pattern” “smoke2”
“color0” “6 8 15”
“color1” “34 23 117”
“color2” “7 24 15”
“color3” “28 20 9”
“pattern_scale” “1.600000”
“phongexponent” “34”
“phongalbedoboost” “80”
“view_model_exponent_override_size” “1024”
“ignore_weapon_size_scale” “1”
“only_first_material” “0”
“pattern_offset_x_start” “0.000000”
“pattern_offset_x_end” “0.000000”
“pattern_offset_y_start” “0.000000”
“pattern_offset_y_end” “1.000000”
“pattern_rotate_start” “-50.000000”
“pattern_rotate_end” “-70.000000”
“wear_remap_min” “0.000000”
“wear_remap_max” “0.080000”
}

Doppler Phase 4

“421”
{
“name” “am_doppler_phase4”
“description_string” “#PaintKit_am_marbleized”
“description_tag” “#PaintKit_am_marbleized_Tag”
“style” “5”
“pattern” “smoke2”
“color0” “7 9 18”
“color1” “34 23 117”
“color2” “12 31 174”
“color3” “28 20 9”
“pattern_scale” “1.600000”
“phongexponent” “34”
“phongalbedoboost” “80”
“view_model_exponent_override_size” “1024”
“ignore_weapon_size_scale” “1”
“only_first_material” “0”
“pattern_offset_x_start” “0.000000”
“pattern_offset_x_end” “0.000000”
“pattern_offset_y_start” “0.000000”
“pattern_offset_y_end” “1.000000”
“pattern_rotate_start” “-50.000000”
“pattern_rotate_end” “-70.000000”
“wear_remap_min” “0.000000”
“wear_remap_max” “0.080000”
}

ข้อมูลทางเทคนิค

เมื่อเราดูค่า Float Value เราจะได้ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

“id”: 1582704913,
“original_id”: 1572872789,
“defindex”: 507,
“level”: 1,
“quality”: 3,
“inventory”: 4,
“quantity”: 1,
“custom_name”: “***Sapphire Dream***”,
“rarity”: 6,
“attributes”: [
{
“defindex”: 6,
“value”: 1137704960,
“float_value”: 416
},

ซึ่งค่า float value ที่อยู่ข้างใต้ “defindex:” 6 นั้นจะประกอบด้วยข้อมูลที่บอกว่าเป็น Doppler ประเภทอะไร

  • Phase 4: 421
  • Phase 3: 420
  • Phase 2: 419
  • Phase 1: 418
  • Black Pearl: 417
  • Sapphire: 416
  • Ruby: 415

We don’t know why Black Pearls has a higher value than Sapphires or Rubies, or why the orders are the way they are.

จากแหล่งอ้างอิงบอกว่า “ไม่ทราบว่าทำไม Black Pearls ถึงมีราคาสูงกว่า Sapphires และ Rubies หรือว่าทำไมการจัดลำดับถึงถูกจัดมาแบบนี้”

ตัวอย่าง Doppler ลายต่าง ๆ (สามารถกดลูกศรเพื่อเลื่อนภาพได้)

“Hidden” Knife Patterns

The Dopplers

ที่มา: CSGOXChange
Write : n0nz

Comments

comments

About author

0bibea
0bibea 1118 posts

ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ ThaiCSGO หนึ่งในเว็บไซต์ที่คนรัก Counter-Strike ไม่ควรพลาด

You might also like

Guide

ปืนถลอกมาก ถลอกน้อย ดูอย่างไร !?

FacebookTwitterGoogle+ เรามาทำความเข้าใจกับระดับของปืนต่างๆในเกมส์กันว่ามันดูอย่างไรและทำอย่างไรถึงเทรดแล้วไม่โดนหลอกโดนต้มตุ๋น สิ่งเหล่านี้เรามีคำตอบ

สอนดู Skin

วิธีการดูมีดลาย Crimson Web

FacebookTwitterGoogle+ ข้อมูลทั่วไป มีดลาย Crimson Web นั้น เป็นอีกลายหนึ่งที่มี่ราคาสูง และเป็นมีดที่มีสภาพภายนอกครบทุกสภาพ ซึ่งได้แก่ Factory New, M

สอนดู Skin

วิธีการดูมีดลาย Fade (อันไหน Full อันไหนไม่ Full)

FacebookTwitterGoogle+ ข้อมูลทั่วไป มีด Fade หรือมีดสายรุ้งภายในเกม CSGO นั้น ในแต่ละเล่มจะมีเปอร์เซนต์ของเฟดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะมีผลต่อราคาของมี

สอนดู Skin

Evolution of the Counter-Strike Knife

FacebookTwitterGoogle+ Youtube : Curse Entertainment Comments comments

Guide

เรามาดูกันดีกว่าว่าลายที่เห็นบนมีดนั้น มาจากภาพแบบไหนกัน

FacebookTwitterGoogle+เรามาดูกันดีกว่าว่าลายต่าง ๆ ที่เห็นกันบนมีดนั้น (ที่ถูกสกรีนลงไป) มีที่มาจากภาพแบบไหนกัน Comments comments

สอนดู Skin

วิธีการดูมีดลาย Slaughter

FacebookTwitterGoogle+ข้อมูลทั่วไป มีดลาย Slaughter  เป็นมีดที่มีลวดลายแบบต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการนำรูปภาพที่มีหลายสี หลายเฉดจากไฟล์ VTF ไฟล์เดียวมาวางลง