Archive

ข่าว

VG.CyberZen ประกาศเปลี่ยนตัวผู้เล่น ZhiHong “uki” Liu ออก KunHua “LOVEYY” Bai เข้าแทน

VG.CyberZen ประกาศเปลี่ยนตัวผู้เล่น ZhiHong “uki” Liu ออก KunHua “LOVEYY” Bai เข้าแทน

News

CS:GO Update 01/06/2016: เพิ่ม Pin ให้สามารถซื้อได้ภายในเกม, เพิ่มระบบเมื่อตายแล้วจะจอดำ

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ได้มีการอัพเดตเพิ่มเข้ามาภายในเกม CS:GO ซึ่งได้มีการนำ Pin เข้ามาขายภายในเกม (Capsule สุ่มขายในราคา 360 บาทในหน้าแรก เหมือน S