CS:GO UPDATE 23/11/2019

CS:GO UPDATE 23/11/2019

Night Mode

[ INVENTORY ]

 • เพิ่มกล่อง Storage Units สามารถเก็บไอเท็มในเกม (ช่อง Loadout) ได้ถึง 1,000 ชิ้น ราคา 63 บาท ซื้อได้ที่หมวด Market ในเกม

การใช้งาน Storage Units จะคล้ายกับ Backpack Expander ของเกม Team Fortress 2 (วีดีโอประกอบ) : ที่มา reddit 

[ MAPS ]

Inferno:

 • เพิ่มการมองเห็นในหลุมบริเวณ A ไซต์ให้ชัดเจนขึ้น
 • เพิ่มแสงไฟบริเวณ balcony hallway
 • แก้ไขข้อบกพร่องในโหมด Death Macth คนที่เกิดบริเวณ apartments ติดไม่สามารถเดินได้

Overpass:

 • เพิ่มแสงบริเวณตะแกรงโซน B ไซต์
 • นำกราฟฟิตี้ออกจากด้านซ้ายของไซต์ B ในฝั่ง CT
 • เพิ่มแสงสว่างใน Bank
 • เปลี่ยนพื้นหลังบริเวณ Bank

Nuke:

 • เพิ่มคามสว่างในท่อหากมองจากระยะไกลในบอมบ์ A ไซต์

[UI]

 • เพิ่ม UI เปิดใช้งานการตั้งค่าภาพแบบสามจอ
 • เพิ่มฟั่งก์ชั่นนับถอยหลังระยะเวลาของจกิจการปฏิบัติการสัปดาห์ที่ 2 พร้อมใช้งาน

[ MISC ]

 • แก้ไข ’rounds won with no purchases’ ในโหมด  Flying Scoutsman
 • แก้ไขสีผิวของหนึ่งในตัวละคร Elite Crew
 • แก้ไขการ re-zoom ของปืนประเภท sniper rifles
 • อัปเดตเรดาร์ด่าน Vertigo

Source : blog.counter-strike.net

Comments

comments

About author

0bibea
0bibea 1116 posts

ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ ThaiCSGO หนึ่งในเว็บไซต์ที่คนรัก Counter-Strike ไม่ควรพลาด

You might also like