Archive

ข่าว

สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากสัปดาห์ที่ 1 ของ BLAST Premier Spring Series

การแข่งขัน CSGO กลับมาอีกครั้งและสี่ทีมที่ดีที่สุดในโลกต่อสู้กันในช่วงสัปดาห์เปิดตัวของ BLAST Premier Spring Series เพื่อการแย่งชิงตำแหน่งใน Spring Fi