Tag "ดูdemo"

Tips&Tricks

วิธีการดาวน์โหลดและดู Demo + วิธีการควบคุม Demo

  สำหรับบทความนี้จะเป็นวิธีการดาวน์โหลดและดูเดโม + วิธีการควมคุม Demo นะครับ ซึ่งในบทความนี้จะมีแบ่งวิธีการดูออกเป็น 2 แบบ