Tag "สร้างห้อง"

How To Be A Pro

การสร้างห้องไว้สำหรับฝึกปาระเบิดเกม CSGO + คอนฟิคที่ใช้ในห้อง

  วิธีการสร้างห้องสำหรับไว้ฝึกปาระเบิด + config การสร้างห้องสำหรับปาระเบิดนี้แต่ละคนอาจจะมีคำสั่งหรือวิธีการสร้างที่แตกต่างกันไป แต่อันนี้จะเป็น