Tag "offline"

ข่าว 0 Comments

บทสรุปและวิเคราะห์หลังเกม ESL Pro League Winter 2014/2015 – วันที่ 1

ในวันแรกของการแข่งขัน ESL Pro League Winter 2014/2015  ที่ประเทศเยอรมนี ในวันที่ 10-12 เมษายน League เริ่มตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนธันวาคม 2014 โดยคัดเลือก