Tag "tap"

How To Be A Pro

TAP VS SPRAY แบบไหนตายเร็วกว่ากัน มาดูเลย !

ในสถานการณ์ต่างๆในเกม หลายคนคงเลือกยาก ระหว่างการ Spray หรือ การ TAP แบบไหนจะทำให้ศัตรูตายไวกว่ากัน